จับยี่กี VIP ล่าสุดวันนี้

รอบที่ 57
3 ตัวบน
499
2 ตัวล่าง
04

หวยรัฐบาล October 16, 2022

รางวัลที่หนึ่ง
464601,897554
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
54
รางวัลที่หนึ่ง
484669
3 ตัวหน้า
206 996
3 ตัวล่าง
278 194
2 ตัวล่าง
50
รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx

หวยต่างประเทศ

หวยลาว
3 ตัวบน
959
2 ตัวล่าง
79
หวยเวียดนาม ฮานอยพิเศษ
3 ตัวบน
086
2 ตัวล่าง
80
หวยมาเลย์
3 ตัวบน
419
2 ตัวล่าง
77
หวยเวียดนาม ฮานอย
3 ตัวบน
668
2 ตัวล่าง
69
หวยลาว Super
3 ตัวบน
545
2 ตัวล่าง
85
หวยเวียดนาม ฮานอย VIP
3 ตัวบน
272
2 ตัวล่าง
43

หวยหุ้นวันนี้

หุ้นอียิปต์
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx

จับยี่กี VIP October 2, 2022

รอบที่ 1
3 ตัวบน
175
2 ตัวล่าง
98
รอบที่ 2
3 ตัวบน
887
2 ตัวล่าง
33
รอบที่ 3
3 ตัวบน
398
2 ตัวล่าง
55
รอบที่ 4
3 ตัวบน
820
2 ตัวล่าง
94
รอบที่ 5
3 ตัวบน
985
2 ตัวล่าง
29
รอบที่ 6
3 ตัวบน
958
2 ตัวล่าง
83
รอบที่ 7
3 ตัวบน
993
2 ตัวล่าง
63
รอบที่ 8
3 ตัวบน
349
2 ตัวล่าง
64
รอบที่ 9
3 ตัวบน
542
2 ตัวล่าง
74
รอบที่ 10
3 ตัวบน
041
2 ตัวล่าง
20
รอบที่ 11
3 ตัวบน
843
2 ตัวล่าง
24
รอบที่ 12
3 ตัวบน
918
2 ตัวล่าง
59
รอบที่ 13
3 ตัวบน
580
2 ตัวล่าง
20
รอบที่ 14
3 ตัวบน
389
2 ตัวล่าง
56
รอบที่ 15
3 ตัวบน
345
2 ตัวล่าง
70
รอบที่ 16
3 ตัวบน
367
2 ตัวล่าง
70
รอบที่ 17
3 ตัวบน
101
2 ตัวล่าง
99
รอบที่ 18
3 ตัวบน
750
2 ตัวล่าง
61
รอบที่ 19
3 ตัวบน
416
2 ตัวล่าง
39
รอบที่ 20
3 ตัวบน
887
2 ตัวล่าง
51
รอบที่ 21
3 ตัวบน
495
2 ตัวล่าง
14
รอบที่ 22
3 ตัวบน
884
2 ตัวล่าง
95
รอบที่ 23
3 ตัวบน
932
2 ตัวล่าง
09
รอบที่ 24
3 ตัวบน
964
2 ตัวล่าง
80
รอบที่ 25
3 ตัวบน
583
2 ตัวล่าง
03
รอบที่ 26
3 ตัวบน
848
2 ตัวล่าง
22
รอบที่ 27
3 ตัวบน
626
2 ตัวล่าง
08
รอบที่ 28
3 ตัวบน
194
2 ตัวล่าง
03
รอบที่ 29
3 ตัวบน
746
2 ตัวล่าง
37
รอบที่ 30
3 ตัวบน
239
2 ตัวล่าง
11
รอบที่ 31
3 ตัวบน
527
2 ตัวล่าง
66
รอบที่ 32
3 ตัวบน
075
2 ตัวล่าง
51
รอบที่ 33
3 ตัวบน
424
2 ตัวล่าง
03
รอบที่ 34
3 ตัวบน
005
2 ตัวล่าง
74
รอบที่ 35
3 ตัวบน
436
2 ตัวล่าง
47
รอบที่ 36
3 ตัวบน
228
2 ตัวล่าง
65
รอบที่ 37
3 ตัวบน
441
2 ตัวล่าง
33
รอบที่ 38
3 ตัวบน
718
2 ตัวล่าง
83
รอบที่ 39
3 ตัวบน
550
2 ตัวล่าง
36
รอบที่ 40
3 ตัวบน
687
2 ตัวล่าง
79
รอบที่ 41
3 ตัวบน
602
2 ตัวล่าง
95
รอบที่ 42
3 ตัวบน
544
2 ตัวล่าง
16
รอบที่ 43
3 ตัวบน
306
2 ตัวล่าง
55
รอบที่ 44
3 ตัวบน
623
2 ตัวล่าง
06
รอบที่ 45
3 ตัวบน
976
2 ตัวล่าง
18
รอบที่ 46
3 ตัวบน
260
2 ตัวล่าง
65
รอบที่ 47
3 ตัวบน
509
2 ตัวล่าง
27
รอบที่ 48
3 ตัวบน
495
2 ตัวล่าง
16
รอบที่ 49
3 ตัวบน
422
2 ตัวล่าง
34
รอบที่ 50
3 ตัวบน
076
2 ตัวล่าง
02
รอบที่ 51
3 ตัวบน
476
2 ตัวล่าง
95
รอบที่ 52
3 ตัวบน
061
2 ตัวล่าง
51
รอบที่ 53
3 ตัวบน
395
2 ตัวล่าง
41
รอบที่ 54
3 ตัวบน
013
2 ตัวล่าง
99
รอบที่ 55
3 ตัวบน
065
2 ตัวล่าง
57
รอบที่ 56
3 ตัวบน
551
2 ตัวล่าง
43
รอบที่ 57
3 ตัวบน
499
2 ตัวล่าง
04
รอบที่ 58
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 59
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 60
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 61
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 62
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 63
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 64
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 65
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 66
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 67
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 68
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 69
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 70
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 71
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 72
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 73
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 74
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 75
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 76
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 77
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 78
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 79
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 80
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 81
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 82
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 83
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 84
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 85
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 86
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 87
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 88
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx